Camera Phúc Thịnh

KHUYẾN MÃI LỚN ĐỔI CŨ LẤY MỚI CÙNG KBVISION THÁNG 09/2018

KHUYẾN MÃI LỚN ĐỔI CŨ LẤY MỚI CÙNG KBVISION THÁNG 09/2018

Liên Hệ
mua hàng
Trọn bộ 2 mắt KBVISION-4.0 MEGAPIXEL

Trọn bộ 2 mắt KBVISION-4.0 MEGAPIXEL

Liên Hệ
mua hàng
Trọn bộ 2 mắt KBVISION-1.0 MEGAPIXEL

Trọn bộ 2 mắt KBVISION-1.0 MEGAPIXEL

Liên Hệ
mua hàng
Trọn bộ 2 mắt KBVISION-2.0 MEGAPIXEL

Trọn bộ 2 mắt KBVISION-2.0 MEGAPIXEL

4,245,000₫ 5,245,000₫
mua hàng
Trọn bộ 4 mắt KBVISION-2.0 MEGAPIXEL

Trọn bộ 4 mắt KBVISION-2.0 MEGAPIXEL

5,925,000₫ 7,925,000₫
mua hàng
KX-7104TD6-ĐẦU GHI 4 KÊNH

KX-7104TD6-ĐẦU GHI 4 KÊNH

1,635,000₫ 2,280,000₫
mua hàng
KX-2004CA-2.0 MEGAPIXEL

KX-2004CA-2.0 MEGAPIXEL

1,218,000₫ 1,740,000₫
mua hàng
KX-2002S4-2.0 MEGAPIXEL

KX-2002S4-2.0 MEGAPIXEL

952,000₫ 1,380,000₫
mua hàng
KX-2001S4-2.0 MEGAPIXEL

KX-2001S4-2.0 MEGAPIXEL

952,000₫ 1,380,000₫
mua hàng
KX-2012S4-2.0 MEGAPIXEL

KX-2012S4-2.0 MEGAPIXEL

854,000₫ 1,300,000₫
mua hàng
KX-2011S4-2.0 Megapixel

KX-2011S4-2.0 Megapixel

854,000₫ 1,300,000₫
mua hàng
DS-2CE56D0T-IRM-2.0 Megapixel

DS-2CE56D0T-IRM-2.0 Megapixel

963,000₫ 1,070,000₫
mua hàng
DS-2CE56D0T-IRP-2.0 Megapixel

DS-2CE56D0T-IRP-2.0 Megapixel

612,000₫ 680,000₫
mua hàng
DS-2CE16C0T-IRP-1.0 Megapixel

DS-2CE16C0T-IRP-1.0 Megapixel

486,000₫ 540,000₫
mua hàng
DS-2CE56C0T-IR-1.0 Megapixel

DS-2CE56C0T-IR-1.0 Megapixel

486,000₫ 540,000₫
mua hàng
KX-2012C4-2.0 Megapixel               Camera Dome HD-CVI 2MP

KX-2012C4-2.0 Megapixel Camera Dome HD-CVI 2MP

690,000₫ 1,140,000₫
mua hàng
KX-2011C4-2.0 Megapixel

KX-2011C4-2.0 Megapixel

880,000₫ 1,160,000₫
mua hàng
VP-4224A/T/C-4.0 Megapixel

VP-4224A/T/C-4.0 Megapixel

640,000₫ 1,250,000₫
mua hàng
KX-1012N-CAMERA IP 1.0

KX-1012N-CAMERA IP 1.0

1,120,000₫ 1,520,000₫
mua hàng
KX-1011N-CAMERA IP 1.0

KX-1011N-CAMERA IP 1.0

1,120,000₫ 1,520,000₫
mua hàng
KX-1002C4-1.0 MEGAPIXEL

KX-1002C4-1.0 MEGAPIXEL

550,000₫ 810,000₫
mua hàng
KX-1003C4-1.0 Megapixel

KX-1003C4-1.0 Megapixel

440,000₫ 800,000₫
mua hàng
KX-1004C4-1.0 Megapixel

KX-1004C4-1.0 Megapixel

500,000₫ 800,000₫
mua hàng
DS-7108HGHI -F1-ĐẦU GHI 8 KÊNH

DS-7108HGHI -F1-ĐẦU GHI 8 KÊNH

2,682,000₫ 2,980,000₫
mua hàng
DS-7204HGHI-F1-ĐẦU GHI 4 KÊNH

DS-7204HGHI-F1-ĐẦU GHI 4 KÊNH

1,620,000₫ 1,800,000₫
mua hàng
KX-1305N-CAMERA IP 1.3

KX-1305N-CAMERA IP 1.3

2,560,000₫ 4,300,000₫
mua hàng
KX-1301N-CAMERA IP 1.3

KX-1301N-CAMERA IP 1.3

1,800,000₫ 2,380,000₫
mua hàng
KX-1311N-CAMERA IP 1.3

KX-1311N-CAMERA IP 1.3

1,400,000₫ 1,980,000₫
mua hàng
KX-1301C-1.3 Megapixel

KX-1301C-1.3 Megapixel

760,000₫ 1,120,000₫
mua hàng
KX-1312N-CAMERA IP 1.3

KX-1312N-CAMERA IP 1.3

1,400,000₫ 1,980,000₫
mua hàng
KX-2004MC-2.0 Megapixel

KX-2004MC-2.0 Megapixel

2,760,000₫ 3,280,000₫
mua hàng
KX-2005C-2.0 Megapixel

KX-2005C-2.0 Megapixel

2,180,000₫ 2,980,000₫
mua hàng
line

Bài Viết

Video

Cận cảnh KBVISION KX-2003C4
Cận cảnh KBVISION KX-2003C4
Giới thiệu camera KBVISION thương hiệu USA
Giới thiệu camera KBVISION thương hiệu USA
Hướng dẫn cấu hình đầu HIKVISION
Hướng dẫn cấu hình đầu HIKVISION
Liên Hệ
Mở Khung