ĐẦU GHI HÌNH HD-CVI

KX-7104TD5-Đầu ghi 4 kênh

KX-7104TD5-Đầu ghi 4 kênh

1,980,000₫ 2,180,000₫
mua hàng
KX-8816D5-Đầu ghi 16 kênh HD

KX-8816D5-Đầu ghi 16 kênh HD

16,220,000₫ 21,800,000₫
mua hàng
KX-7232D5-Đầu ghi 32 kênh

KX-7232D5-Đầu ghi 32 kênh

12,200,000₫ 16,200,000₫
mua hàng
KX-7108TD4-Đầu ghi 8 kênh

KX-7108TD4-Đầu ghi 8 kênh

3,450,000₫ 5,200,000₫
mua hàng
KX-7216D5-Đầu ghi 16 kênh

KX-7216D5-Đầu ghi 16 kênh

5,740,000₫ 7,740,000₫
mua hàng
KX-7108TD5-Đầu ghi 8 kênh

KX-7108TD5-Đầu ghi 8 kênh

3,100,000₫ 3,400,000₫
mua hàng