Camera Phúc Thịnh

KX-2004CA-2.0 MEGAPIXEL

KX-2004CA-2.0 MEGAPIXEL

1,218,000₫ 1,740,000₫
mua hàng
KX-2002S4-2.0 MEGAPIXEL

KX-2002S4-2.0 MEGAPIXEL

952,000₫ 1,380,000₫
mua hàng
KX-2001S4-2.0 MEGAPIXEL

KX-2001S4-2.0 MEGAPIXEL

952,000₫ 1,380,000₫
mua hàng
KX-2012S4-2.0 MEGAPIXEL

KX-2012S4-2.0 MEGAPIXEL

854,000₫ 1,300,000₫
mua hàng
KX-2011S4-2.0 Megapixel

KX-2011S4-2.0 Megapixel

854,000₫ 1,300,000₫
mua hàng
KX-2012C4-2.0 Megapixel               Camera Dome HD-CVI 2MP

KX-2012C4-2.0 Megapixel Camera Dome HD-CVI 2MP

780,000₫ 1,140,000₫
mua hàng
KX-2011C4-2.0 Megapixel

KX-2011C4-2.0 Megapixel

880,000₫ 1,160,000₫
mua hàng
VP-4224A/T/C-4.0 Megapixel

VP-4224A/T/C-4.0 Megapixel

640,000₫ 1,250,000₫
mua hàng
KX-1012N-CAMERA IP 1.0

KX-1012N-CAMERA IP 1.0

1,120,000₫ 1,520,000₫
mua hàng
KX-1011N-CAMERA IP 1.0

KX-1011N-CAMERA IP 1.0

1,120,000₫ 1,520,000₫
mua hàng
KX-1002C4-1.0 MEGAPIXEL

KX-1002C4-1.0 MEGAPIXEL

550,000₫ 810,000₫
mua hàng
KX-1003C4-1.0 Megapixel

KX-1003C4-1.0 Megapixel

440,000₫ 800,000₫
mua hàng
KX-1004C4-1.0 Megapixel

KX-1004C4-1.0 Megapixel

500,000₫ 800,000₫
mua hàng
DS-2CE56C0T-1.0 Megapixel

DS-2CE56C0T-1.0 Megapixel

510,000₫ 610,000₫
mua hàng
KX-1305N-CAMERA IP 1.3

KX-1305N-CAMERA IP 1.3

2,560,000₫ 4,300,000₫
mua hàng
KX-1301N-CAMERA IP 1.3

KX-1301N-CAMERA IP 1.3

1,800,000₫ 2,380,000₫
mua hàng
KX-1311N-CAMERA IP 1.3

KX-1311N-CAMERA IP 1.3

1,400,000₫ 1,980,000₫
mua hàng
KX-1301C-1.3 Megapixel

KX-1301C-1.3 Megapixel

760,000₫ 1,120,000₫
mua hàng
KX-1312N-CAMERA IP 1.3

KX-1312N-CAMERA IP 1.3

1,400,000₫ 1,980,000₫
mua hàng
KX-2004MC-2.0 Megapixel

KX-2004MC-2.0 Megapixel

2,760,000₫ 3,280,000₫
mua hàng
KX-2005C-2.0 Megapixel

KX-2005C-2.0 Megapixel

2,180,000₫ 2,980,000₫
mua hàng
KX-2004C4-2.0 Megapixel

KX-2004C4-2.0 Megapixel

1,220,000₫ 1,620,000₫
mua hàng
KX-2011S4-2.0 Megapixel

KX-2011S4-2.0 Megapixel

945,000₫ 1,300,000₫
mua hàng
KX-1011S4-1.0 Megapixel

KX-1011S4-1.0 Megapixel

660,000₫ 920,000₫
mua hàng
KX-2003C4-2.0 Megapixel

KX-2003C4-2.0 Megapixel

1,240,000₫ 1,700,000₫
mua hàng
KX-7104TD5-Đầu ghi 4 kênh

KX-7104TD5-Đầu ghi 4 kênh

1,980,000₫ 2,180,000₫
mua hàng
KX-8816D5-Đầu ghi 16 kênh HD

KX-8816D5-Đầu ghi 16 kênh HD

16,220,000₫ 21,800,000₫
mua hàng
KX-7232D5-Đầu ghi 32 kênh

KX-7232D5-Đầu ghi 32 kênh

12,200,000₫ 16,200,000₫
mua hàng
KX-7108TD4-Đầu ghi 8 kênh

KX-7108TD4-Đầu ghi 8 kênh

3,450,000₫ 5,200,000₫
mua hàng
KX-7216D5-Đầu ghi 16 kênh

KX-7216D5-Đầu ghi 16 kênh

5,740,000₫ 7,740,000₫
mua hàng
KX-7108TD5-Đầu ghi 8 kênh

KX-7108TD5-Đầu ghi 8 kênh

3,100,000₫ 3,400,000₫
mua hàng
Acer X1261 cũ

Acer X1261 cũ

4,000,000₫
mua hàng
line

Bài Viết

Video

Cận cảnh KBVISION KX-2003C4
Cận cảnh KBVISION KX-2003C4
Giới thiệu camera KBVISION thương hiệu USA
Giới thiệu camera KBVISION thương hiệu USA
Hướng dẫn cấu hình đầu HIKVISION
Hướng dẫn cấu hình đầu HIKVISION
Liên Hệ
Mở Khung